כמה ארנונה משלמים בתל אביב?

שאלה

מי יודע כמה ארנונה משלמים בתל אביב?

תשובה לשאלה: כמה ארנונה משלמים בתל אביב?

תעריפי הארנונה למגורים בתל אביב משתנים מאזור לאזור ומסוג בניין לבניין.
לפי הנתונים שבאתר עיריית תל אביב תעריפי הארנונה לשנת 2016 נעים בין 36.32 ש"ח למ"ר לשנה ועד 104.13 ש"ח למ"ר.
הסכום לתשלום עבור הארנונה הוא מכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע. 
 
תל אביב מחולקת ל5 אזורים לצורך חישוב תעריפי הארנונה: אזורים 4 ו5 הם הזולים ביותר ואילו אזור 1 הוא היקר ביותר.
סוג מבנה המגורים גם הוא משנה לצורך קביעת תעריף הארנונה. בקביעת סוג המבנה נלקחים בחשבון משתנים כמו: גיל המבנה, סוג המבנה (וילה או דירת מגורים), מעלית, דירות מרתף, מבנים ארעיים וכדומה.
להלן טבלת התעריפים לפי אזורים וסוג הבניין
טבלת סמל סוג המבנה
 
תל אביב מחולקת ל5 אזורים להלן מפת האזורים של תל אביב.
 
קישורי מידע:
דף מידע על תעריפי הארנונה לשנת 2016 של העיר תל אביב – ראה קישור.
תעריפים מקסימלים ומינימלים כפי שנקבעו ע"י משרד הפנים לשנת 2016 – ראה קישור.
הנחות בארנונה לפי הכנסה – ראה קישור.