כמה אפסים יש במיליארד?

שאלה

מי יודע כמה אפסים יש במיליארד?

תשובה לשאלה: כמה אפסים יש במיליארד?

 במיליארד יש 9 אפסים וכותבים אותו כך: 1,000,000,000