כמה אסים יש בחבילת קלפים?

שאלה

מי יודע כמה אסים יש בחבילת קלפים?

תשובה לשאלה: כמה אסים יש בחבילת קלפים?

 
בחפיסת קלפים יש 4 סדרות קלפים: עלה (פיק), לב, יהלום (מעויין) ותלתן.
בכל סדרה יש קלף אחד של אס, זאת אומרת שבחפיסת קלפים יהיו 4 קלפי אס.
 
הרכב חפיסת קלפים:
4 קלפי מספר 2.
4 קלפי מספר 3.
4 קלפי מספר 4.
4 קלפי מספר 5.
4 קלפי מספר 6.
4 קלפי מספר 7.
4 קלפי מספר 8.
4 קלפי מספר 9.
4 קלפי מספר 10.
4 קלפי נסיך.
4 קלפי מלכה.
4 קלפי מלך.
4 קלפי אס.
2 עד 3 קלפי ג’וקר (השכיח זה 2 קלפי ג’וקר).
סה”כ מכילה חפיסה 54 קלפים (כשיש 3 ג’וקרים אז 55 קלפים).