כמה אנשים יש בצרפת?

שאלה

מעוניין לדעת כמה אנשים חיים בצרפת

תשובה לשאלה: כמה אנשים יש בצרפת?

לפי האתר של ה-CIA נראה כי בצרפת יש כ-65630692 אנשים. צרפת נחשבת למדינה מספר 21 בעולם, מבחינת גודל האוכלוסיה בהשוואה לשאר 238 המדינות השונות בעולם. ראה קישור למקור > http://goo.gl/eJvNq חפש France.בשנת: 2015 היו 66.81 מיליון איש