כמה אנשים יש במרוקו 2013?

שאלה

מעוניין לדעת כמה תושבים / אנשים מתגוררים במרוקו? מישהו יכול לומר לי מה גודלה של אוכלוסיית מרוקו?

תשובה לשאלה: כמה אנשים יש במרוקו 2013?


עודכןנכון ליולי 2014 לפי אתר הCIA במרוקו יש 32,987,206 תושבים.גילאי 0-14: 26.7% מסה"כ האוכלוסיה, בנים: 4,479,676, בנות: 4,342,605גילאי 15-24: 17.7% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 2,899,041, נשים: 2,931,856גילאי 25-54: 42% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 6,693,877, נשים: 7,146,696גילאי 55-64: 6.3% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 1,200,733, נשים: 1,203,447גילאי 65 ומעלה:  6.3% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 940,291, נשים: 1,148,984  תשובה ישנהבמרוקו מתגוררים 32,649,130 אנשים.מרוקו תופסת את המקום ה-39 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.להלן התפלגות מספר התושבים לפי גילאים במרוקו: גילאי עד 14 שניםבנים:  4,489,297.בנות: 4,353,921. גילאי 15 עד 24 שניםגברים:  2,918,765.נשים: 2,951,131. גילאי 25 עד 54 שניםגברים:  6,590,575.נשים: 7,033,013. גילאי 55 עד 64 שניםגברים:  1,135,921.נשים: 1,135,747. מעל גיל 65גברים:  919,236.נשים: 1,121,524. בהשוואה לישראל הרי שאוכלוסיית מרוקו גדולה פי 4.2 מאשר בישראל.בישראל חיים 7,707,042 אנשים והיא נמצאת במקום ה-98 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.מקור המידע: ספר העובדות העולמי של ארגון ה-CIA, ראה קישור. הנתונים השונים עודכנו בתאריך: אוקטובר 2013

יש 32 מיליון תושבים ( נכון לשנת 2004)