כמה אנשים יש בארגנטינה?

שאלה

מעוניין לדעת כמה אנשים חיים בארגנטינה

תשובה לשאלה: כמה אנשים יש בארגנטינה?

לפי האתר של ה-CIA נראה כי בארגנטינה יש כ-42192494 אנשים. ארגנטינה נחשבת למדינה מספר 32 בעולם, מבחינת גודל האוכלוסיה בהשוואה לשאר 238 המדינות השונות בעולם. ראה קישור למקור > http://goo.gl/eJvNq חפש Argentina.