כמה אלפים יש במיליון?

שאלה

מי יכול לומר לי כמה אלפים יש במיליון?

תשובה לשאלה: כמה אלפים יש במיליון?

במיליון יש 1,000 אלפים.