כמה אלכסונים יש במשושה?

שאלה

מי יכול לומר לי כמה אלכסונים יש במשושה?

תשובה לשאלה: כמה אלכסונים יש במשושה?

מספר האלכסונים במשושה הוא 9.
אלכסון הוא קטע המחבר בין שני קודקודים של מצולע שאינם נמצאים על צלע אחת.
הנוסחה לכמות האלכסונים במצולעים שונים היא: 
אות n מציינת את מספר הקודקודים במצולע.
להלן רשימת האלכסונים במצולעים שונים:
משולש: 0 אלכסונים .
מרובע: 2 אלכסונים.
מחומש: 5 אלכסונים.
משושה: 9 אלכסונים.
משובע: 14 אלכסונים.
מתומן: 20 אלכסונים.