כמה אטומים יש בכדור הארץ?

שאלה

מי יודע כמה אטומים יש בכדור הארץ? האם אפשר בכלל לדעת מכמה אטומים כדור הארץ מורכב?

תשובה לשאלה: כמה אטומים יש בכדור הארץ?

זה בלתי אפשרי לדעת כמה אטומים יש בכדור הארץ משום שאנחנו לא ממש יודעים כמה מכל חומר יש בכדור הארץ.
כמו כן, האדם עדיין לא גילה ממה מורכב גרעין כדור הארץ ויש רק השערות שונות.
לכן, תשובה לשאלה זו יכולה להיות רק הערכה ותו לא.
 
בכדור הארץ יש 1050*1.33 אטומים שזה המספר 133 עם 48 אפסים אחריו.
 
המספר ברישום מלא
133,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
 
איך מגיעים למספר הזה?
Drew Weisenberger מחשב את מספר האטומים באופן הבא:
הוא מעריך את מסת כדור הארץ ב1027*5.98 גרם שזה המספר 598 עם 25 אפסים נוספים.
הוא מעריך את משקל האלמנטים הנפוצים בכדור הארץ וכמות האטומים שלהם וכך הוא מגיע למספר האטומים בעולם של 1050*1.33.
למעשה אפשר לראות בפירוט כי האלמנט השכיח ביותר הוא ברזל.
ברזל מהווה 0.35 מהמסה של כדור הארץ, משקל הברזל בכדור הארץ הוא: 1027*2.09 גרם ומספר האטומים הוא: 1049*2.26.
חמצן מהווה 0.3 מהמסה של כדור הארץ, משקל החמצן בכדור הארץ הוא: 1027*1.79 גרם ומספר האטומים הוא: 1049*6.75.
צורן מהווה 0.15 מהמסה של כדור הארץ, משקל הצורן בכדור הארץ הוא: 1026*8.79 גרם ומספר האטומים הוא: 1049*1.92.
מגנזיום מהווה 0.13 מהמסה של כדור הארץ, משקל המגנזיום בכדור הארץ הוא: 1026*7.77 גרם ומספר האטומים הוא: 1049*1.93.
גופרית מהווה 0.02 מהמסה של כדור הארץ, משקל הגופרית בכדור הארץ הוא: 1026*1.2 גרם ומספר האטומים הוא: 1048*2.24.
סידן מהווה 0.01 מהמסה של כדור הארץ, משקל הסידן בכדור הארץ הוא: 1025*5.98 גרם ומספר האטומים הוא: 1047*8.98.
אלומיניום מהווה 0.01 מהמסה של כדור הארץ, משקל האלומיניום בכדור הארץ הוא: 1025*5.98 גרם ומספר האטומים הוא: 1048*1.33.
 
אם מחשבים מוצאים שסה"כ האטומים של האלמנטים הנפוצים הוא: 1050*1.33
 
 
תמונת מודל אטום לפי בור
 

Bohr atom animation 2.gif
 

מקור המידע: קישור.
מקור התמונה: By Kurzonddddd – Own workCC BY-SA 3.0