כמה אותיות יש בעברית?

שאלה

כמה אותיות יש בשפה העברית וגם כמה אותיות סופיות יש בעברית?

תשובה לשאלה: כמה אותיות יש בעברית?


בעברית יש 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות. להלן רשימת האותיות:  1 – א, אל"ף.2 – ב, בי"ת.3 – ג, גימ"ל.4 – ד, דל"ת.5 – ה, ה"א.6 – ו, ו"ו.7 – ז, זי"ן.8 – ח, חי"ת.9 – ט, טי"ת.10 – י, יו"ד.11 – כ, כ"ף.12 – ל, למ"ד.13 – מ, מ"ם.14 – נ, נו"ן.15 – ס, סמ"ך.16 – ע, עי"ן.17 – פ, פ"א.18 – צ, צדי"ק.19 – ק, קו"ף.20 – ר, רי"ש.21 – ש, שי"ן.22 – ת, ת"ו. רשימת אותיות סופיות בעברית:1 – ך, כ"ף סופית.2 – ם, מ"ם סופית.3 – ן, נו"ן סופית.4 – ף, פ"א סופית.5 – ץ, צד"י סופית.