כמה אותיות יש באנגלית?

אנגלית

שאלה

כמה אותיות יש בשפה האנגלית?

תשובה לשאלה: כמה אותיות יש באנגלית?

באנגלית יש 26 אותיות להלן רשימת האותיות כאשר עבור כל אות מצויינת גם האות הקטנה וגם האות הגדולה.

1 – A a
2 – B b
3 – C c
4 – D d
5 – E e
6 – F f
7 – G g
8 – H h
9 – I i
10 – J j
11 – K k
12 – L l
13 – M m
14 – N n
15 – O o
16 – P p
17 – Q q
18 – R r
19 – S s
20 – T t
21 – U u
22 – V v
23 – W w
24 – X x
25 – Y y
26 – Z z
 

בשפה האנגלית יש 26 אותיות שמתוכן יש 5 אותיות ניקוד