כמה אדם אוכל בחייו?

שאלה

מי יודע כמה אדם אוכל בחייו?

תשובה לשאלה: כמה אדם אוכל בחייו?

כמות המזון משתנה באופן ניכר בין אנשים שונים, מדינות שונות וזמנים שונים. אבל, להלן חישוב שמטרתו יותר להציג אומדן גס של צריכת המזון של אדם במהלך ימי חייו.
אפשר לבדוק זאת לפי הנתונים הבאים של צריכת מזון לנפש בישראל ולפי תוחלת החיים הממוצעת לנפש בישראל.
תוחלת החיים הממוצעת בישראל היא: 80.3 שנים לגברים ו84.1 שנים לנשים.
נעשה את תוחלת החיים בממוצע ל82.2.
מנתוני הצריכה לנפש בישראל שבקישור הזה, אפשר לחשב כמה מזון אדם אוכל בישראל בכל ימי חייו (הנתונים משתנים מארץ לארץ, גיל, מין, מצב גופני ותנאים נוספים).
החישוב הוא חישוב ממוצע.
לפי החישוב אדם בישראל יאכל 50 טון ו48 ק”ג במהלך ימי חייו.
המזון שלו יורכב מהמזונות הבאים:
קרוב ל8 טון של חיטה ומוצרי חיטה.
822 ק”ג של אורז.
3 טון ו437 ק”ג של סוכר.
15 טון ו701 ק”ג של ירקות.
6 טון ו160 ק”ג של פירות.
6 טון ו211 ק”ג בשר.
1. טון ו242 ק”ג של ביצים (שזה כ21,921 ביצים)
8 וחצי טון של חלב ומוצרי חלב.
 
מקורות מידע:
צריכת מזון יומית לנפש באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – ראה קישור.