כמה אגמים יש בישראל?

שאלה

מי יודע כמה אגמים יש בישראל?

תשובה לשאלה: כמה אגמים יש בישראל?

לפי ההגדרה אגם או ימה זה גוף גדול של מים המוקף יבשה.
הבעיה היא שהמילה גדול לא מספיק מדוייקת בכדי לתאר אגם. 
לפי בסיס הנתונים של האגמים והימות בישראל יש 3 אגמים: אגם כינרת, ים המלח (נחשב אגם או ימה) ואגם קישון (נקרא אגם כפר ברוך).
נפחו של ים המלח: 147 קילומטרים מעוקבים (נפחו של ים המלח כל הזמן משתנה אז לא ברור עד כמה הנתון הזה מעודכן).
נפחו של אגם הכנרת: 4 קילומטרים מעוקבים.
נפחו של אגם כפר ברוך: 0.0088 קילומטרים מעוקבים.
 
מקור מידע:
בסיס הנתונים של אגמים וימות העולמי – ראה קישור.