טמרה רשימת רחובות

שאלה

מי יודע ומי שמע על מקום שמרכז רשימה של רחובות בישוב טמרה

תשובה לשאלה: טמרה רשימת רחובות
בטמרה יש 25 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בטמרה. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בטמרה:1. רחוב אבו רומאן
2. רחוב אלביק
3. רחוב אלג'בל
4. רחוב אלהרובה
5. רחוב אלורוד
6. רחוב אלחג'ארה
7. רחוב אלחמרה
8. רחוב אלמסלוקה
9. רחוב אלפאראבי
10. רחוב באב אלנסב
11. רחוב דריג'את
12. רחוב המסגד הישן
13. רחוב השכונה העליונה
14. רחוב ואדי אלעין
15. רחוב ואדי המאם
16. רחוב זיאדנה
17. רחוב ח'לאיל אלנוואר
18. רחוב ח'לת אלסבעה
19. רחוב ח'לת אלע'זאל
20. רחוב ח'לת שריף
21. רחוב טמרה
22. רחוב מטיראן
23. רחוב מרכז העיר
24. רחוב עירייה
25. רחוב שכונה צפונית

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות טמרה 53 כניסות.רשימת שמות רחובות בטמרה 35 כניסות.שמות של רחובות בטמרה 38 כניסות.שמות של רחובות טמרה 11 כניסות.