האם תנור פלט פחות מזהם את הסביבה מקמין עצים? תודה רבה!

שאלה

תשובה לשאלה: האם תנור פלט פחות מזהם את הסביבה מקמין עצים? תודה רבה!


 בנושא הזה של זיהום משריפת תנורי חימום ביתיים הזיהום החשוב ביותר הוא הזיהום של חלקיקים קטנים הנקראים PM 2.5.PM 2.5  זה בעצם חלקיקים שנפלטים כתוצר לוואי של השריפה והם בגודל של כ2.5 מיקרון או פחות מכך.חוקרים מייחסים לחלקיקים הללו קשר שמראה כי עליה בחשיפה לחלקיקים הלו גורמת לעליה באישפוזים ומקרי מוות בשל בעיות נשימתיות ובעיות לב.מחקרים מראים כי חשיפה לזמן מומשך לחלקיקים הללו קשורה לעליה בשיעור ברונכיטיס כרוני, ירידה בתפקודי הריאות ועליה במקרי מוות כתוצאה מסרטן הריאה ומחלות לב.
 תנורי פלט נחשבים להכי פחות מזהמים מכל התנורים שמשתמשים בעץ כחומר בעירה.אבל, זה לא אומר שתנורי פלט כלל לא מזהמים.בהשוואה לתנורים אחרים כמו: תנורי גז ותנורי נפט.הרי שתנורי הפלט מזהמים הרבה יותר כאשר מדובר בזיהום מסוג של PM2.5תנורי גז נחשבים למאוד נקיים בפליטת חלקיקי PM2.5. בתנורי גז נמדדה פליטה ממוצעת של מזהמי PM2.5 ברמה של 0.014 מילגרם למגה ג'אול (מודדים את רמת החלקיקים המזהמים ביחס לאנרגיה מופקת מהשריפה).בתנורי נפט נמדדה פליטה ממוצעת של מזהמים ברמה של 1.7 מיליגרם למגה ג'אול. זאת אומרת, תנורי נפט מזהמים פי כ120 יותר מאשר תנורי גז.בתנורי פלט, נמדדה פליטה ממוצעת של מזהמים בשיעור של 25 מ"ג למגה ג'אול.זאת אומרת שתנורי פלט הם פי 15 יותר מזהמים מאשר תנורי נפט ופי 1800 יותר מאשר תנורי גז.
 כאשר משווים בין תנורי פלט לבין קמיני עץ צריך להבין שרמת הזיהום תלויה בסוג העץ שבו עושים שימוש בתנורי העץ.אם מקפידים על בעירה יעילה בתנורי עץ אפשר להגיע לערכי זיהום הדומים לזה של תנורי פלט (25 מיליגרם למגה ג'אול).בעירה יעילה בתנורי עץ היא באמצעות שימוש בבולי עץ קטנים ויבשים, כאשר מוסיפים את בולי העץ בהדרגה מעל לערימת הגחלים הלוהטות.מצד שני, בבעירה לא יעילה בתנורי העץ, רמת הזיהום של חלקיקי PM2.5 יכולה להגיע גם לרמה של למעלה מ 1,000 מיליגרם למגה ג'אול, שזה פי 50 יותר מזהם מתנורי פלט.