האם זרע של אבוקדו זה דומם או חי?

שאלה

בבקשה תודיעו לי מהר!

תשובה לשאלה: האם זרע של אבוקדו זה דומם או חי?

במשחק חי, דומם צומח זה אמור להחשב כצומח ולא כדומם או חי.

אבל אז זה גם לא משנה אם זה זרע של אבוקדו או כל צמח אחר.