האם אש זה חי או דומם?

שאלה

תודה

תשובה לשאלה: האם אש זה חי או דומם?

אש זה דומם מאותם הסיבות שענן דומם.
חסר חיים, לא חי ולא צומח