איך שומרים מייל כקובץ? בגימייל?

שאלה

שלום אני רוצה לשמור מייל מסויים בחשבון המייל שלי בגימייל. איך אני שומר אותו?

תשובה לשאלה: איך שומרים מייל כקובץ? בגימייל?


שמירה כקובץ PDFלחץ על החץ לפתיחת המייל בחלון חדש ראה תמונה   לחץ על הדפס הכול   בחלון ההדפסה ב-destination לחץ על change ובחר לשמירה כקובץ pdf

    שמירה כקובץ EML לחץ על החץ שמצביע כלפי מטה ליד החץ של אופציית השב. לחץ על הצג מקור. בצע העתק של קובץ המקור ושמור את תוכנו בפנקס הרשימות ושמור את הקובץ כקובץ עם סיומת .eml