איך עושים מספר חסוי מהוט? איך לעשות מספר חסוי מהוט?

שאלה

מי יודע איך לעשות מספר חסוי מהוט?

תשובה לשאלה: איך עושים מספר חסוי מהוט? איך לעשות מספר חסוי מהוט?

הוט מאפשרים לחסום את זהות מספר הטלפון שלך כאשר אתה מתקשר לטלפון אחר.


הם מספקים שירות קבוע שהשיחה מהטלפון שלך תמיד תהיה שיחה ממספר חסום או שירות זמני שאתה יכול לחסום את מספר הטלפון שלך פר התקשרות.


חסימה קבועה


צריך להתקשר למוקד הלקוחות של הוט – 1800-077-077.


חסימה זמנית פר התקשרות


דרך אחת היא לחייג את כל הספרות ברצף גם ללא המתנה לצליל חיוג. לדוגמה: 43-077-5445329*


דרך שניה היא להמתין לצליל חיוג באופן הבא:


יש להרים את השפופרת.


יש לחייג 43* ולהמתין לקבלת צליל חיוג (אם בשלב הזה התחרטת ואתה לא רוצה להסתיר את הזיהוי, צריך להקיש סולמית 43 בכדי לבטל את השירות).


יש לחייג את המספר שאליו אתה מעוניין להתקשר.