איך עושים מספר חסוי אנדרואיד? נא לתת הסבר מפורט איך לעשות מספר חסוי באנדרואיד

שאלה

תשובה לשאלה: איך עושים מספר חסוי אנדרואיד? נא לתת הסבר מפורט איך לעשות מספר חסוי באנדרואיד

בהגדרות יש אופציה של הגדרת השיחות היוצאות מהטלפון כשיחות מזוהות או לא מזוהות.


את ההגדרות יש לבצע באופן הבא:


1. יישומים


2. הגדרות


3. ההתקן שלי


4. שיחה


5. הגדרות נוספות


6. שיחה מזוהה


7. לסמן את הסתר מספר


 


סירטון שמסביר איך לעשות מספר חסוי באנדרואיד


https://www.youtube.com/watch?v=1EwCck7X1dU