איך מתקשרים מחסוי?

אם אתם רוצים להתקשר באופן חד פעמי ושהתקשרות שלכם תופיע באופן חד פעמי אצל מקבל השיחה כשיחה חסויה, אתם יכולים לעשות זאת באופן הבא:

#31# – התקשרות שיחה חסויה מטלפונים סלולריים

הוסיפו #31# לפני המספר שאליו אתם רוצים לחייג.
שיטה זו עובדת רק בטלפונים סלולריים ולא נייחים.
השימוש בקוד זה לא עולה בתוספת תשלום מעבר למחיר השיחה הרגיל.

כוכבית 43 – *43 שירות שיחה חסויה

שירות שיחה חסויה הקיים עוד מתקופת בזק.
בשיטה ישנה זו מחייגים את הקוד *43 (כוכבית 43) לפני חיוג המספר שאליו אתם מחייגים.
החסימה היא זמנית להתקשרות אחת ובסיום השיחה החסימה תבוטל.
לא ניתן להתקשר מחסוי למספרי החירום 100, 101 ו-102.
בעבר סלקום גבתה מחיר נוסף עבור השירות של *43 בשנת 2020 נתבעה בתובענה ייצוגית על החיוב הזה (לא ידוע מה קרה מאז).

דרך קבועה לשיחה חסויה

בהגדרות המכשירים הסלולריים ניתן להגדיר שהשיחות היוצאות שלכם יופיעו כשיחות חסויות אצל מקבל השיחה.
בכל סוג טלפון הדרך להגדיר היא קצת שונה.
אבל באופן כללי צריך לשנות בהגדרות של יישום החייגן בטלפון שלכם כך המספר שלכם יוסתר עבור שיחות יוצאות.