איך כותבים נהוראי באנגלית

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד כותבים באנגלית נהוראי? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “נהוראי” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך כותבים נהוראי באנגלית


“נהוראי” כותבים באנגלית באופן הבא: Nahori.“נהוראי” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.נהוראי היה תנא בדור הרביעי. מסר הלכות בשם ר’ יהושע ור’ טרפון. יש הסוברים שהוא ר’ מאיר, או ר’ נחמיה או ר’ אליעזר בן ערך.
למידע נוסף בויקיפדיה באנגלית – לחץ כאן
למידע נוסף בויקיפדיה בעברית – לחץ כאן
להלן תרגום של המילה “נהוראי” מתרגום גוגל טרנסלייט.
Nehoray – נהוראי > לחץ להשמעה
הצעות לתרגומים נוספים מגוגל טרנסלייט עם פירוש מנוקד:

 מצא מה פירוש המילה Nahori ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Nahori – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון דוט קום.לחץ למידע על Nahori – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Nahori – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Nahori – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Nahori – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Nahori – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Nahori – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Nahori – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Nahori – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Nahori – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Nahori – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Nahori – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).