איך כותבים ירמיהו באנגלית

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך כותבים ירמיהו באנגלית?

תשובה לשאלה: איך כותבים ירמיהו באנגלית


“ירמיהו” כותבים באנגלית באופן הבא: Jeremiah.“ירמיהו” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים ירמיהו באנגלית.ניתן לכתוב ירמיהו גם באופן הזה > Jeremiah וגם באופן הזה > Yirmiyahu לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Jeremiah ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Jeremiah – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון דוט קום.לחץ למידע על Jeremiah – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Jeremiah – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Jeremiah – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Jeremiah – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Jeremiah – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Jeremiah – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Jeremiah – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Jeremiah – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Jeremiah – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).