איך כותבים יצחק באנגלית

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך כותבים יצחק באנגלית?

תשובה לשאלה: איך כותבים יצחק באנגלית


"יצחק" כותבים באנגלית באופן הבא: Isaac."יצחק" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים יצחק באנגלית.לחץ למידע נוסף
כיצד אומרים יצחק באנגלית Yitzhak – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Isaac ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Isaac – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון דוט קום.לחץ למידע על Isaac – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Isaac – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Isaac – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Isaac – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Isaac – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Isaac – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Isaac – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Isaac – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Isaac – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Isaac – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Isaac – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).