איך כותבים יצחקי באנגלית

שאלה

חברה, מישהו כאן יכול לומר לי איך רושמים באנגלית "יצחקי"?

תשובה לשאלה: איך כותבים יצחקי באנגלית


"יצחקי" כותבים באנגלית באופן הבא: Yitzhaki."יצחקי" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים יצחקי באנגלית. מצא מה פירוש המילה Yitzhaki ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Yitzhaki – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון דוט קום.לחץ למידע על Yitzhaki – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Yitzhaki – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Yitzhaki – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Yitzhaki – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Yitzhaki – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Yitzhaki – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).