איך כותבים בית באנגלית

שאלה

מי יכול לרשום באנגלית בית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך כותבים בית באנגלית


“בית” כותבים באנגלית באופן הבא: Home.“בית” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים בית באנגלית.להלן רשימת מילים המציינות את המילה בית באנגלית:
House – בית מגורים
Stanza – בית מגורים
– בית בשיר
לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Home ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Home – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון דוט קום.לחץ למידע על Home – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Home – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Home – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Home – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Home – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Home – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Home – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Home – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Home – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Home – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Home – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).