איך כותבים באנגלית 3 כיווני אוויר (לפרסום דירה)

שאלה

תשובה לשאלה: איך כותבים באנגלית 3 כיווני אוויר (לפרסום דירה)


3 כיווני אוויר במשמעות של איורור טבעי בדירה ניתן לכתוב באופן הבא:
sided ventilation-3Three sided ventilation.
לא יוצא לי טוב, אבל בביטוי הראשון הספרה 3 והמקף צריכים להיות מחוברים למילה sided להשמעה לחצי על הקישור הזה או שאפשר לציין שהדירה מאווררת באופן טבעי ואז המונח המתאים לכך הוא Cross ventilation , מונח שמשתמשים בו במודעות של השכרת דירות (קישור)