איך כותבים באנגלית כתב מחובר

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך כותבים כתב מחובר באנגלית?

תשובה לשאלה: איך כותבים באנגלית כתב מחובר


“כתב מחובר” כותבים באנגלית באופן הבא: Cursive.



“כתב מחובר” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.



כתב מחובר הוא סגנון כתיבה בו סמלי השפה נכתבים במחובר ובשטף. להלן רשימת מילים המציינות “כתב מחובר ” באנגלית:
Cursive
Joined-Up Writing
Joint Writing
Running Writing
Running Writing
Handwriting
לחץ למידע נוסף





 



מצא מה פירוש המילה Cursive ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:



 



לחץ למידע על Cursive – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון דוט קום.



לחץ למידע על Cursive – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).



לחץ למידע על Cursive – המילון החופשי (Free Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון קולינס (Collins English Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון Vocabulary.com.



לחץ למידע על Cursive – מילון וורדניק (Wordnik ).



לחץ למידע על Cursive – מילון וויקי (Wiktionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון אינפופליז (Infoplease.com).



לחץ למידע על Cursive – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – מילון מבט אחד (onelook.com).



לחץ למידע על Cursive – מילון רימזון (Rhymezone.com).



לחץ למידע על Cursive – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).



לחץ למידע על Cursive – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).



לחץ למידע על Cursive – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).