איך כותבים באנגלית כתב מחובר

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך כותבים כתב מחובר באנגלית?

תשובה לשאלה: איך כותבים באנגלית כתב מחובר


"כתב מחובר" כותבים באנגלית באופן הבא: Cursive."כתב מחובר" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.כתב מחובר הוא סגנון כתיבה בו סמלי השפה נכתבים במחובר ובשטף. להלן רשימת מילים המציינות "כתב מחובר " באנגלית:
Cursive
Joined-Up Writing
Joint Writing
Running Writing
Running Writing
Handwriting
לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה Cursive ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Cursive – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון דוט קום.לחץ למידע על Cursive – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Cursive – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Cursive – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Cursive – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Cursive – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Cursive – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Cursive – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Cursive – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Cursive – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Cursive – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Cursive – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).