איך אומרים שכר טרחה באנגלית וגם איך כותבים שכר טרחה

שאלה

תשובה לשאלה: איך אומרים שכר טרחה באנגלית וגם איך כותבים שכר טרחה


"שכר טרחה" כותבים באנגלית באופן הבא: Fee."שכר טרחה" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים שכר טרחה באנגלית.שכר טרחה הוא תשלום עבור שירותים מקצועיים ובאנגלית יקרא: Fee For Professional Services.
שכר טרחת עורך דין נקרא בארה"ב – Attorney'S Fee לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: Service Fee – לחץ כאן להשמעה.Service Charge – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Fee ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Fee – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון דוט קום.לחץ למידע על Fee – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Fee – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Fee – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Fee – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Fee – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Fee – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Fee – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Fee – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Fee – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Fee – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Fee – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).