איך אומרים שירות לאומי באנגלית וגם איך כותבים שירות לאומי

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים שירות לאומי באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים שירות לאומי באנגלית וגם איך כותבים שירות לאומי


"שירות לאומי" כותבים באנגלית באופן הבא: Alternative civilian service.



"שירות לאומי" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.



שירות לאומי או שירות אזרחי משמש לרוב כשירות תחליפי לשירות צבאי נעשה לרוב במסגרות חינוכיות, רפואיות או בפעילויות רווחה. לחץ למידע נוסף




קישורי שמע



 



Sherut Leumi – לחץ ושמע כיצד אומרים שירות לאומי באנגלית.




 



מצא מה פירוש המילה Alternative civilian service ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:



 



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).




לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).



לחץ למידע על Alternative civilian service – המילון החופשי (Free Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון קולינס (Collins English Dictionary).




לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון וורדניק (Wordnik ).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון וויקי (Wiktionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון אינפופליז (Infoplease.com).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון מבט אחד (onelook.com).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון רימזון (Rhymezone.com).



לחץ למידע על Alternative civilian service – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).



לחץ למידע על Alternative civilian service – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).



לחץ למידע על Alternative civilian service – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).