איך אומרים קרחת יער באנגלית וגם איך כותבים קרחת יער

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית קרחת יער? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "קרחת יער" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים קרחת יער באנגלית וגם איך כותבים קרחת יער


"קרחת יער" כותבים באנגלית באופן הבא: Clearing."קרחת יער" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה. מצא מה פירוש המילה Clearing ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Clearing – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון דוט קום.לחץ למידע על Clearing – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Clearing – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Clearing – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Clearing – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Clearing – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Clearing – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Clearing – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Clearing – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Clearing – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Clearing – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Clearing – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).