איך אומרים פול בספרדית

שאלה

מי יכול לומר לי איך אומרים פול בספרדית?

תשובה לשאלה: איך אומרים פול בספרדית

בספרדית אומרים “פול” באופן הבא >לחץ על הקישור להשמעה.

פול” כותבים בספרדית כך: “piscina“.

בעברית זה נשמע כך: “‘פיסינה”