איך אומרים נטע באנגלית וגם איך כותבים נטע

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים נטע באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים נטע באנגלית וגם איך כותבים נטע


"נטע" כותבים באנגלית באופן הבא: Netta."נטע" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.אפשר לכתוב נטע עם 2 T או עם T אחד. לחץ למידע נוסף
קישורי השמעה לנטע באנגלית Neta – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Netta ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Netta – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון דוט קום.לחץ למידע על Netta – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Netta – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Netta – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Netta – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Netta – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Netta – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Netta – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Netta – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Netta – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Netta – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Netta – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).