איך אומרים נודניק באנגלית וגם איך כותבים נודניק

אנגלית

שאלה

חברה, מישהו כאן יכול לומר לי איך אומרים באנגלית "נודניק"? אני אשמח אם תרשמו את זה בתשובה

תשובה לשאלה: איך אומרים נודניק באנגלית וגם איך כותבים נודניק


"נודניק" כותבים באנגלית באופן הבא: Nag."נודניק" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.נודניק פירוש: נודניק הוא כינוי לאדם המרבה לנדנד ולהציק באמצעות שאלות חוזרות ונשנות, בקשות או הוראות. נודניק נקרא באנגלית: Nag ואילו הפועל של הצקה ונידנוד נקרא: nagging
להלן תרגום של המילה "נודניק" מתרגום גוגל טרנסלייט.
Fidget – נודניק > לחץ להשמעה
הצעות לתרגומים נוספים מגוגל טרנסלייט עם פירוש מנוקד:
fidget – נוּדנִיק > לחץ להשמעה
nagger – נוּדנִיק > לחץ להשמעה

 מצא מה פירוש המילה Nag ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Nag – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון דוט קום.לחץ למידע על Nag – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Nag – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Nag – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Nag – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Nag – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Nag – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Nag – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Nag – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Nag – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Nag – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Nag – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).