איך אומרים נב באנגלית וגם איך כותבים נב

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים נב באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך אומרים נב באנגלית וגם איך כותבים נב


"נב" כותבים באנגלית באופן הבא: Postscript."נב" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.נ"ב מציין ראשי תיבות לסימון תוספת או הערה בשולי מכתב או בשולי הדברים.
מקור ראשי־התיבות בעברית הם בראשי התיבות הלטיניים "nota bene", שפירושם – עיין היטב.‏
קיימים פירושים אטימולוגיים נוספים כדוגמת: נזכרתי בזאת או נזכרתי בדבר או נכתב בצד. באנגלית רושמים P.S שפירושו Puostscript ובקיצור רושמים PS או P.S.
מקור המילה מלטינית post scriptum שפירושו נכתב אחרי.
קבצי שמע: Ps – לחץ ושמע כיצד אומרים נב באנגלית.P.S. – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Postscript ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Postscript – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון דוט קום.לחץ למידע על Postscript – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Postscript – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Postscript – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Postscript – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Postscript – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Postscript – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Postscript – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Postscript – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Postscript – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Postscript – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Postscript – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).