איך אומרים מצטיין באנגלית וגם איך כותבים מצטיין

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים מצטיין באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך אומרים מצטיין באנגלית וגם איך כותבים מצטיין


“מצטיין” כותבים באנגלית באופן הבא: Outstanding .“מצטיין” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.להלן רשימת מילים המציינות תארי הצטיינות שונים באנגלית:
Outstanding Worker עובד מצטיין – לחץ להשמעה
באנגלית:
Outstanding Soldier חייל מצטיין – לחץ להשמעה
באנגלית:
Outstanding Cadet צוער מצטיין – לחץ להשמעה
באנגלית:
Honor Student סטודנט מצטיין – לחץ להשמעה
באנגלית:
Dean’S Honor מצטיין דיקן – לחץ להשמעה
באנגלית:
Graduate With Great Honors מצטיין נשיא: ההבדל בין מצטיין נשיא לבין מצטיין דיקן הוא בממוצע הציונים. ממוצע הציונים הנדרש לקבלת תואר מצטיין נשיא גבוה יותר מאשר בקבלת תואר מצטיין דיקן – לחץ להשמעה

 מצא מה פירוש המילה Outstanding ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Outstanding – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון דוט קום.לחץ למידע על Outstanding – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Outstanding – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Outstanding – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Outstanding – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Outstanding – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Outstanding – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Outstanding – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Outstanding – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Outstanding – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).