איך אומרים מפחיד באנגלית וגם איך כותבים מפחיד

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית מפחיד? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "מפחיד" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים מפחיד באנגלית וגם איך כותבים מפחיד


"מפחיד" כותבים באנגלית באופן הבא: Scary."מפחיד" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.מפחיד פירוש: גורם לבהלה, מרתיע, מאיים.
להלן תרגום של המילה "מפחיד" מתרגום גוגל טרנסלייט.
Scary – מפחיד > לחץ להשמעה
הצעות לתרגומים נוספים מגוגל טרנסלייט עם פירוש מנוקד:
frightening – מַפְחִיד > לחץ להשמעה
scary – מַפְחִיד, מַבהִיל > לחץ להשמעה
spooky – מַפְחִיד, מַבהִיל > לחץ להשמעה
eerie – מַפְחִיד > לחץ להשמעה
frightful – מַפְחִיד, נוֹרָא, אָיוֹם, מַבעִית, זְוָעָתִי > לחץ להשמעה
forbidding – מַפְחִיד, דוֹחֶה > לחץ להשמעה

 מצא מה פירוש המילה Scary ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Scary – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון דוט קום.לחץ למידע על Scary – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Scary – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Scary – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Scary – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Scary – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Scary – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Scary – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Scary – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Scary – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Scary – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Scary – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).