איך אומרים ליד באנגלית וגם איך כותבים ליד

שאלה

תשובה לשאלה: איך אומרים ליד באנגלית וגם איך כותבים ליד


“ליד” כותבים באנגלית באופן הבא: At.“ליד” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים ליד באנגלית.
להלן תרגום של המילה “ליד” מתרגום גוגל טרנסלייט.
At – ליד > לחץ להשמעה
הצעות לתרגומים נוספים מגוגל טרנסלייט עם פירוש מנוקד:
near – לְיַד, בְּסָמוּך, כִּמעַט, עַל יָד, לַהֲדֵי, סָמוּך לֶ- > לחץ להשמעה
next to – לְיַד, עַל יָד > לחץ להשמעה
beside – לְיַד > לחץ להשמעה
close to – בְּסָמוּך, לְיַד, לִפְנוֹת, קָרוֹב לְ- > לחץ להשמעה
at – אֵצֶל, לְיַד, בְּ- > לחץ להשמעה
by – עַל יְדֵי, מֵאֵת, עַל, בְּאֶמצָעוּת, אֵצֶל, דֶרֶך > לחץ להשמעה
on – עַל, עַל גַבֵּי, אוֹדוֹת, עַל פִּי, מֵעַל, בְּעִניָן > לחץ להשמעה

 מצא מה פירוש המילה At ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על At – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על At – מילון דוט קום.לחץ למידע על At – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על At – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על At – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על At – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על At – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על At – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על At – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על At – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על At – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על At – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על At – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על At – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על At – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על At – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על At – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על At – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על At – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).