איך אומרים לחלק לתשלומים באנגלית וגם איך כותבים לחלק לתשלומים

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית לחלק לתשלומים? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “לחלק לתשלומים” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים לחלק לתשלומים באנגלית וגם איך כותבים לחלק לתשלומים


“לחלק לתשלומים” כותבים באנגלית באופן הבא: Installment plan.“לחלק לתשלומים” אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.חלוקה לתשלומים או פריסה של תשלומים. היא חלוקה של תשלום אחד בגין מוצר או שירות למספר חלקים, תשלומים במועדים שנקבעו מראש. לחץ למידע נוסף
קישורי השמעה ללחלק לתשלומים באנגלית payment plan – לחץ כאן להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Installment plan ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Installment plan – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון דוט קום.לחץ למידע על Installment plan – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Installment plan – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Installment plan – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Installment plan – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Installment plan – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Installment plan – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Installment plan – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Installment plan – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Installment plan – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).