איך אומרים לגרבץ באנגלית וגם איך כותבים לגרבץ

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית לגרבץ? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “לגרבץ” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים לגרבץ באנגלית וגם איך כותבים לגרבץ


“לגרבץ” כותבים באנגלית באופן הבא: ball scratching.“לגרבץ” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.משמעות המילה לגרבץ היא מצימוד של 2 מילים: לגרד בביצים. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה ball scratching ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על ball scratching – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון דוט קום.לחץ למידע על ball scratching – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על ball scratching – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על ball scratching – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על ball scratching – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על ball scratching – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על ball scratching – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על ball scratching – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על ball scratching – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על ball scratching – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).