איך אומרים לברק באנגלית וגם איך כותבים לברק

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית לברק? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "לברק" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים לברק באנגלית וגם איך כותבים לברק


"לברק" כותבים באנגלית באופן הבא: European Seabass."לברק" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.0 לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה European Seabass ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על European Seabass – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון דוט קום.לחץ למידע על European Seabass – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על European Seabass – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על European Seabass – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על European Seabass – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על European Seabass – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על European Seabass – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על European Seabass – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על European Seabass – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על European Seabass – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).