איך אומרים לארח באנגלית וגם איך כותבים לארח

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית לארח? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “לארח” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים לארח באנגלית וגם איך כותבים לארח


“לארח” כותבים באנגלית באופן הבא: To Host.



“לארח” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ כאן להשמעה.



0 לחץ למידע נוסף





 



מצא מה פירוש המילה To Host ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות:



 



לחץ למידע על To Host – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון דוט קום.



לחץ למידע על To Host – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).



לחץ למידע על To Host – המילון החופשי (Free Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון קולינס (Collins English Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון Vocabulary.com.



לחץ למידע על To Host – מילון וורדניק (Wordnik ).



לחץ למידע על To Host – מילון וויקי (Wiktionary).



לחץ למידע על To Host – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון אינפופליז (Infoplease.com).



לחץ למידע על To Host – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).



לחץ למידע על To Host – מילון מבט אחד (onelook.com).



לחץ למידע על To Host – מילון רימזון (Rhymezone.com).



לחץ למידע על To Host – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).



לחץ למידע על To Host – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).



לחץ למידע על To Host – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).