איך אומרים יציאת מצרים באנגלית וגם איך כותבים יציאת מצרים

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית יציאת מצרים? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים “יציאת מצרים” זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים יציאת מצרים באנגלית וגם איך כותבים יציאת מצרים


“יציאת מצרים” כותבים באנגלית באופן הבא: The Exodus.“יציאת מצרים” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.יציאת מצרים היא סיפור מקראי המסופר בספר שמות ובו מבקשים בני ישראל לצאת מארץ מצריים שבה הם נתונים לעבדות. לחץ למידע נוסף

 מצא מה פירוש המילה The Exodus ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על The Exodus – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון דוט קום.לחץ למידע על The Exodus – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על The Exodus – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על The Exodus – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על The Exodus – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על The Exodus – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על The Exodus – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על The Exodus – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על The Exodus – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על The Exodus – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).