איך אומרים ילד כאפות באנגלית וגם איך כותבים ילד כאפות

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית ילד כאפות? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "ילד כאפות" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים ילד כאפות באנגלית וגם איך כותבים ילד כאפות


 לא ידוע לי על כינוי תואם לילד כאפות אבל הכינוי Nerd שזה בעצם חנון יכול להתאים לילד שחוטף הרבה מכות.

כמו כן, גם הכינוי Punching Bag "שק חבטות" מציין אדם שמשמש כמקור להפניית זעם של מישהו אחר. כמו כן, גם הביטוי Doormat (שזה שטיח כניסה) משמש בסלנג לציון אדם שמתייחסים אליו בצורה לא יפה והוא לא מוחה על כך/"ילד כאפות" – Nerd  אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים ילד כאפות באנגלית."ילד כאפות" –  Punching Bag אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים ילד כאפות באנגלית."ילד כאפות" – Doormat  אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים ילד כאפות באנגלית.  מצא מה פירוש המילה doormat ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על doormat – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון דוט קום.לחץ למידע על doormat – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על doormat – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על doormat – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על doormat – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על doormat – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על doormat – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על doormat – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על doormat – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על doormat – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על doormat – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על doormat – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).