איך אומרים טעים באנגלית וגם איך כותבים טעים

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית טעים? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "טעים" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים טעים באנגלית וגם איך כותבים טעים


"טעים" כותבים באנגלית באופן הבא: Tasty."טעים" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.


קישורי השמעה לטעים באנגלית Delicious – ראה קישור להשמעה.Savory – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Tasty ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Tasty – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון דוט קום.לחץ למידע על Tasty – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Tasty – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Tasty – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Tasty – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Tasty – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Tasty – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Tasty – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Tasty – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Tasty – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Tasty – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Tasty – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).