איך אומרים טעות באנגלית וגם איך כותבים טעות

שאלה

אני קצת חלש באנגלית ואני רוצה לדעת איך אומרים טעות באנגלית? מי שיכול לרשום גם כיצד רושמים את זה באנגלית, אני אודה לו מאוד. תודה.

תשובה לשאלה: איך אומרים טעות באנגלית וגם איך כותבים טעות


“טעות” כותבים באנגלית באופן הבא: Error.“טעות” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים טעות באנגלית.להלן רשימת מילים המציינות את המילה טעות באנגלית:
Slipup טעות בשיקול דעת, טעות בהבנה, טעות בזיהוי
Error טעות בפעולה או משפט
Mistake טעות בשיקול דעת, טעות בהבנה, טעות בזיהוי
Screwup טעות או שגיאה
לחץ למידע נוסף
קישורי השמעה לטעות באנגלית Mistake – לחץ ושמע כיצד אומרים טעות באנגלית.Slipup – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Error ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Error – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון דוט קום.לחץ למידע על Error – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Error – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Error – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Error – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Error – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Error – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Error – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Error – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Error – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Error – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Error – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).