איך אומרים טלפון באנגלית וגם איך כותבים טלפון

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית טלפון? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "טלפון" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים טלפון באנגלית וגם איך כותבים טלפון


"טלפון" כותבים באנגלית באופן הבא: Phone."טלפון" אומרים באנגלית באופן הבא: ראה קישור להשמעה.הטלפון הוא אמצעי תקשורת המאפשר העברת קול דו-כיוונית, כאותות חשמליים, למרחקים. המצאת הטלפון מיוחסת לאלכסנדר גרהם בל. לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: Telephone – לחץ על הקישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Phone ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Phone – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון דוט קום.לחץ למידע על Phone – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Phone – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Phone – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Phone – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Phone – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Phone – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Phone – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Phone – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Phone – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Phone – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Phone – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).