איך אומרים טחורים בספרדית

שאלה

מי יכול לומר לי איך אומרים טחורים בספרדית?

תשובה לשאלה: איך אומרים טחורים בספרדית

בספרדית אומרים "טחורים" באופן הבא >לחץ על הקישור להשמעה.

"טחורים" כותבים בספרדית כך: "hemorroides".

בעברית זה נשמע כך: "'המורואידס"