איך אומרים טבלת יאוש באנגלית וגם איך כותבים טבלת יאוש

שאלה

לא מצליח למצוא איך אומרים טבלת יאוש באנגלית. מישהו יכול לעזור?

תשובה לשאלה: איך אומרים טבלת יאוש באנגלית וגם איך כותבים טבלת יאוש


“טבלת יאוש” כותבים באנגלית באופן הבא: Countdown Chart.“טבלת יאוש” אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ על הקישור להשמעה.טבלת יאוש הינה תצוגה קלנדרית של מספר הימים שנותרו לסיום תקופה מחייבת ולא נעימה כגון: ישיבה בכלא, לימודים, צבא וכדומה.

 מצא מה פירוש המילה Countdown Chart ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Countdown Chart – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster’s Online Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון דוט קום.לחץ למידע על Countdown Chart – מילון קיימברידג’ (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Countdown Chart – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Countdown Chart – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון וובסטר (Webster’s New World College Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Countdown Chart – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Countdown Chart – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Countdown Chart – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).