איך אומרים חסכם באנגלית וגם איך כותבים חסכם

שאלה

מי יכול לומר לי כיצד אומרים באנגלית חסכם? אם אתם גם יכולים לרשום כיצד כותבים "חסכם" זה יהיה מצויין?

תשובה לשאלה: איך אומרים חסכם באנגלית וגם איך כותבים חסכם


"חסכם" כותבים באנגלית באופן הבא: Faucet Aerator."חסכם" אומרים באנגלית באופן הבא: לחץ ושמע כיצד אומרים חסכם באנגלית.חסכם הוא התקן המותקן על פתחי צינורות מים, וגורם לויסות והפחתת צריכת המים מהם. לחץ למידע נוסף
קבצי שמע: Tap Aerator – ראה קישור להשמעה.
 מצא מה פירוש המילה Faucet Aerator ב-19 מילונים נחשבים. מצא מילים נרדפות והגדרות: לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון מרים וובסטאר (Merriam-Webster's Online Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון דוט קום.לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון קיימברידג' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון אוקספורד (Oxford Dictionaries).לחץ למידע על Faucet Aerator – המילון החופשי (Free Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון המורשת האמריקאית (American Heritage Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון קולינס (Collins English Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון Vocabulary.com.לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון וורדניק (Wordnik ).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון וויקי (Wiktionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון וובסטר (Webster's New World College Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון / תזאורוס וורדסמית (Wordsmyth English Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון אינפופליז (Infoplease.com).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון אולטרה לינגואה (UltraLingua English Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון מבט אחד (onelook.com).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון רימזון (Rhymezone.com).לחץ למידע על Faucet Aerator – מילון מנמוניק (Mnemonic Dictionary).לחץ למידע על Faucet Aerator – חיפוש וורדנט ( WordNet Search – 3.1).לחץ למידע על Faucet Aerator – לוק וואי אפ (LookWAYup dictionary).